top of page

Healingmassage

Först får du 30 min lugn harmonisk massage
och därefter får du 30 minuter reiki. 

Reiki är en form av Healing. För mig som mottagit healing under flera år ser jag det själv mer som en kärleksbehandling, den som gör healingen, gör det från sitt hjärta för att just du ska må bra. Det man gör är att navigera bort negativ energi. 

Allt levande är beroende av livsenergin.
I människokroppen kommer den huvudsakligen in genom våra sju stora energicentra, vilka kallas Chakra. Inne i kroppen har vi ett nätverk, energibanor. Allting har också ett energifält runt sig, som vi oftast benämner vid aura. Energin ger kraft till organ och celler i vår kropp, och även till vårt psyke. När energiflödet störs eller hindras, störs också funktionerna i kroppen. Ofta kallas dessa energistörningar för blockeringar. Livsenergin påverkas starkt av våra tankar och känslor: negativa sådana försämrar livsenergins strömningar, medan positiva tankar och känslor stärker flödet. 

Eftersom vi människor ibland har negativa känslor och tankar har vi alla oftast mer eller mindre blockeringar i kroppen. Problemen uppstår dock när blockeringarna blir långvariga, när man har fastnat i ett negativt känslo- och tankemönster. Det är dessa blockeringar som kan ge olika sjukdomssymtom. 

 
Reikin höjer också frekvensen på energin inuti och utanpå kroppen. Resultatet blir att den negativa energin upplöses och försvinner. På detta sätt renar Reikin energibanorna, och låter livskraften flöda fritt. När energin åter flödar utan blockeringar får kroppen en chans att läka sig själv. För att processen ska komma i gång och fortlöpa är det viktigt att personen är öppen och villig att genomgå känslomässiga/mentala förändringar för att inte skapa nya blockeringar igen.
 
Det handlar om en utvecklingsprocess, som kan ta olika lång tid för oss. Ofta återfaller vi i våra gamla mönster, men har lättare för att ta oss ur dem igen, när vi är medvetna om dem. Förträngda känslor kommer upp till ytan och man börjar tänka i nya banor före man märker något på den fysiska kroppen. Ibland är händelseförloppet snabbt, så det känns som allt händer på en gång, men ibland är utvecklingsmönstret mindre märkbart. 
 
Detta är lite info om reikin och vad den gör och varför den är så viktig.
Om du har läst såhär långt och fortfarande känner dig intresserad av att veta mer...

 
Gör din första bokning.

För att boka
Karolin.bast@hotmail.com

Kostnad: 450:- 

Healing massagen utförs i Annedal.

 
 

bottom of page