När jag målar känner jag mig fri och den första målningen jag gjorde var 2008 och har inte kunnat sluta sedan dess.

Jag har haft tre utställningar och håller nu på med min fjärde som handlar om psykisk ohälsa.

Att måla har alltid varit som terapi och jag är helt självlärd. Jag älskar att använda  färger och fjärilar, hjärtan och änglar brukar visas i mitt arbete. Det har blivit ett slags signum.

När jag gör en målning dyker det alltid upp text och varje målning får en dikt eller sång som fångas där och då.

Jag hoppas få möta dig i färgerna. 

Kärlek Karolin Bast